Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 24

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 135

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 468

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 480

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 226

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 480

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 468

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/users/class.database.php on line 480

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/content/class.database.php on line 354

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/content/class.database.php on line 354

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/content/class.database.php on line 354

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/content/class.database.php on line 354

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/content/class.database.php on line 354

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/content/class.database.php on line 354

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/content/class.database.php on line 354

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/content/class.database.php on line 354

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/content/class.database.php on line 354

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/content/class.database.php on line 354

Deprecated: Function mysql_numrows() is deprecated in /var/www/clients/client66/web693/web/plugins/content/class.database.php on line 354
Svs Cartotheek

U kunt de deelnemers op drie manieren weergegeven: op hun officiële naam, op referentieprojecten van hun eigen hand of op hun inspiratiebronnen.
De deelnemers hebben maximaal drie historische inspiratiebronnen waarvan de ontwerper overleden is, mogen opgeven.
Daarnaast hebben de deelnemers maximaal drie referentieprojecten mogen opgeven, waarvan de start van het project niet langer dan 15 jaar geleden is geweest (is de gemiddelde realiseringstermijn van een stedenbouwkundig project).

U kunt de deelnemers op verschillende manieren op het scherm sorteren. Door op de naam van de deelnemer te klikken verschijnt alle informatie van de deelnemer.
De Stichting voor Stedebouw benadrukt dat kwantitatieve gegevens als grootte of omzet geen selectiecriteria zouden moeten zijn. Veel inschrijvers werken met een pool van tijdelijk inzetbaar personeel (flexibele schil) en de hoogte van de omzet is geen garantie voor de toekomst.

U kunt aan de hand van een aantal te kiezen vereisten alleen die deelnemers op het scherm tonen die aan uw vereisten voldoen. U selecteert door op het icoon van de inschrijver het Plusje rechtsboven aan te klikken. Door op de naam van de deelnemer te klikken verschijnt alle informatie van de deelnemer.

Voor uw specifieke opgave kunt u deelnemers zoeken die hiermee ervaring hebben. De Stichting voor Stedebouw wijst erop dat iedereen ooit begonnen is, dat ervaring wordt opgebouwd en dat het hebben van ervaring geen garantie is voor kwaliteit.
U selecteert door op het icoon van de inschrijver het Plusje rechtsboven aan te klikken. Met de knop "uitvoeren" verschijnen op het scherm alleen de geselecteerde deelnemers. Door op de naam van de deelnemer te klikken verschijnt alle informatie van de deelnemer.

Er is onderscheid gemaakt in ervaring met verschillende planvormen:
1. Een integraal plan is gericht op uitvoering. Een integraal plan is pas afgerond nadat alle belangen en facetten zijn afgewogen en zijn weergegeven in het plan. Pas gaande de ontwikkeling van een integraal plan zal de plangrens, het programma (na afweging van kosten én opbrengsten), de maatschappelijke/bestuurlijke haalbaarheid en de volgorde/planning duidelijk worden.
2. Deelplannen en facetplannen zijn een onderdeel van integrale planvorming. Het zijn instrumenten om een integraal plan tot uitvoering te brengen.
3. Deelstudies en deelonderzoeken zijn voorbereidend aan integrale plannen. Deelstudies en deelonderzoeken hebben ook zonder een integraal plan een zelfstandige betekenis. Deelstudies en deelonderzoeken zijn onderdeel van het ontwerpende onderzoek en hebben een bepaalde invalshoek. Vanuit meerdere invalshoeken kan een bijdrage geleverd worden aan een integraal plan.

Met vergelijken kunt u deelnemers naast elkaar plaatsen. U selecteert door op het icoon van de inschrijver het Plusje rechtsboven aan te klikken.
In het vergelijkingsscherm kunnen deelnemers vastgezet worden of op basis van "ranking" op een rij gezet worden. Als een deelnemer in de vergelijker is opgenomen verschijnt in het totaaloverzicht een push-pin met de eventuele "ranking".
Door op de naam van de deelnemer te klikken verschijnt alle informatie van de deelnemer.

Dit webregister is er om inschrijving op en uitschrijving van stedenbouwkundige opdrachten eenvoudiger te maken.
Het mes snijdt aan twee kanten. Opdrachtgevers willen een compleet bereik hebben: wie is er allemaal in de markt? En alle opdrachtnemers willen bekend zijn bij opdrachtgevers: ik ben in de markt.
De kosten van deze inschrijving zijn bij aanvang € 400,00 per jaar, te betalen aan de Stichting voor Stedebouw. Nadat u uw inschrijving compleet gemaakt hebt ontvangt u automatisch een rekening. Pas nadat de rekening betaald is wordt de inschrijving gepubliceerd. 10 maanden na publicatie ontvangt u automatisch een nieuwe rekening voor de jaarlijkse kosten. De Stichting voor Stedebouw is zich ervan bewust dat deze cartotheek voor opdrachtgevers pas interessant is nadat er een redelijke hoeveelheid deelnemers is die het vakgebed voldoende bestrijkt.

Met dit register kan een opdrachtgever verschillende kanten op.
- Het levert een compleet bestand van potentiële opdrachtnemers die allen gevraagd kunnen worden deel te nemen aan een selectieproces (open inschrijving).
- Een opdrachtgever kan op basis van dit register ook een beperkt aantal gegadigden uitnodigen voor de gunningsfase van een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure. De selectiefase geschiedt dan op basis van de gegevens die in dit webregister zijn opgenomen. Deze laatste procedure zal zowel voor de opdrachtgever als voor de inschrijvers een tijdsbesparing leveren ten opzicht van een open inschrijving.
Voorwaarde is dat de in dit webregister opgenomen gegevens het de opdrachtgever mogelijk moeten maken een objectief, transparant, non-discriminerend en proportioneel selectieproces te doorlopen.
Het webregister is alleen van nut voor aanbestedingen onder de grensbedragen van de Europese aanbesteding. Het webregister is open voor ieder die stedenbouwkundige opdrachten wil uitvoeren.

Een jaar na inschrijving in dit webregister moeten de ‘Verklaringen’ (zie onder) opnieuw bevestigd worden. Indien deze zogenaamde knock-out criteria niet bevestigd worden, wordt de inschrijving automatisch uit het register verwijderd
Alle ingevulde gegevens moeten minimaal 12 maanden gestand houden. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor controle en aanpassing. Een opdrachtgever is wettelijk verplicht bij een selectie alsnog een Eigen Verklaring op schrift te vragen.

Een structuurvisie stedelijk gebied betreft zowel stedelijk als landelijk gebied dat getransformeerd zal worden tot stedelijk gebied.
Een structuurvisie is een wettelijk vastgelegde planvorm.

Een structuurvisie landelijk gebied betreft landelijk gebied dat landelijk blijft ( dus niet het landelijk gebied dat tot stedelijk gebied wordt getransformeerd, zie hiervoor Structuurvisie stedelijk gebied).
Een structuurvisie is een wettelijk vastgelegde planvorm.

Een masterplan herbestemming betreft herbestemming van stedelijk gebied tot stedelijk gebied.
Een masterplan (ook wel stedenbouwkundig ontwerp, stedenbouwkundig plan) richt zich op uitvoering c.q. een bestemmingsplan.

Een masterplan uitbreiding betreft herbestemming van landelijk gebied tot stedelijk gebied.
Een masterplan (ook wel stedenbouwkundig ontwerp, stedenbouwkundig plan) richt zich op uitvoering c.q. een bestemmingsplan.

Een masterplan centrumgebied betreft een gebied met een grote mate van menging van verschillende functies of een gebied met een grote concentratie van bijzondere functies.
Een masterplan (ook wel stedenbouwkundig ontwerp, stedenbouwkundig plan) richt zich op uitvoering c.q. een bestemmingsplan.

Een masterplan infrastructuur betreft de transformatie van infrastructuur en zijn omgeving in zowel landelijk als stedelijk gebied.

Supervisie betreft het bewaken en eventueel aanpassen van de integraliteit bij de uitvoering van het masterplan en hiervoor verantwoording afleggen.

Een bestemmingsplan is de juridische vertaling van een integraal plan.

Een beeldkwaliteitsplan geeft nadere richtlijnen voor de (landschaps)architectonische uitwerking van een integraal plan.

Een projectplan richt zich op de meer procesmatige uitwerking (wie, wat, wanneer) van een integraal plan.

Een (getekende) beschrijving van de ruimtelijke ontwikkelingsgeschiedenis van een plangebied en omgeving.

Een (getekende) beschrijving van de ruimtelijke opbouw van deel en geheel op meerdere schaalniveaus met de (ruimtelijke-functionele) samenhang tussen deel en geheel.

Een (getekende) ruimtelijke kwalitatieve inpassing van bepaalde kwantitatieve gegevens (bijvoorbeeld een aantal woningen van verschillende type en soort in een plangebied).

Een (getekende) ruimtelijke inpassing van duurzaamheidssystemen (enkelvoudig of meervoudig)

Een (getekende) ruimtelijke inpassing van verbindingen in de breedste zin.

Indien u kiest voor een specifieke beroepsbeoefenaar worden die deelnemers geselecteerd bij wie minstens één in het Architectenregister geregistreerde stedenbouwkundige, landschapsarchitect en/of architect werkzaam is. Bij de bureaugegevens kunnen de namen en inschrijvingsnummers ingezien worden.
Met nadruk wordt er op gewezen dat deze cartotheek alleen gericht is op stedenbouwkundige opgaven.

Een integraal plan is gericht op uitvoering. Een integraal plan is pas afgerond nadat alle belangen en facetten zijn afgewogen en zijn weergegeven in het plan. Pas gaande de ontwikkeling van een integraal plan zal de plangrens, het programma (na afweging van kosten én opbrengsten), de maatschappelijke/bestuurlijke haalbaarheid en de volgorde/planning duidelijk worden.
Een integraal plan is onderdeel van de Programma en ontwerpfase (Plaberum Amsterdam) en Masterplanfase of Stedenbouwkundige planfase (Besluitvormingsmodel Rotterdam).

Deelplannen en facetplannen zijn een onderdeel van integrale planvorming. Het zijn instrumenten om een integraal plan tot uitvoering te brengen.
Een Deelplan/facetplan is onderdeel van de Programma en ontwerpfase of Uitvoeringsfase (Plaberum Amsterdam) en Masterplanfase of Stedenbouwkundige planfase (Besluitvormingsmodel Rotterdam).

Deelstudies en deelonderzoeken zijn voorbereidend aan integrale plannen. Deelstudies en deelonderzoeken hebben ook zonder een integraal plan een zelfstandige betekenis. Deelstudies en deelonderzoeken zijn onderdeel van het ontwerpende onderzoek en hebben een bepaalde invalshoek. Vanuit meerdere invalshoeken kan een bijdrage geleverd worden aan een integraal plan.
Een Deelstudie/deelonderzoek is onderdeel van de Strategiefase of Onderzoeksfase (Plaberum Amsterdam) en Visiefase of Masterplanfase (Besluitvormingsmodel Rotterdam).

Algemene informatie en handleiding voor het maken van een keuze.Zoeken en selecteren algemeen

Bedrijfsvorm


Bedrijfssamenstelling


Ervaring


Zoeken en selecteren ervaring met specifieke opgave

Integrale planvorming

Deelplannen/ facetplannen

Deelstudies/ deelonderzoeken

Selecteer minstens 2 inschrijvers.

Toevoegen aan vergelijker Verwijder uit vergelijker

KCAP Architects&Planners

Toevoegen aan vergelijker Verwijder uit vergelijker

Artgineering

Toevoegen aan vergelijker Verwijder uit vergelijker

PALMBOUT Urban Landscapes B.V.

Toevoegen aan vergelijker Verwijder uit vergelijker

RRog stedenbouw en landschap

Toevoegen aan vergelijker Verwijder uit vergelijker

Quadrat, atelier voor stedebouw, landschap en architectuur

Toevoegen aan vergelijker Verwijder uit vergelijker

LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten

Toevoegen aan vergelijker Verwijder uit vergelijker

Ziegler|Branderhorst stedenbouw en architectuur

Toevoegen aan vergelijker Verwijder uit vergelijker

BGSV

Toevoegen aan vergelijker Verwijder uit vergelijker

Geurst & Schulze architecten B.V.

Toevoegen aan vergelijker Verwijder uit vergelijker

Maxwan

Algemene informatie

De Stichting voor Stedebouw beoogt met deze cartotheek het selectieproces te vereenvoudigen voor stedebouwkundige opdrachten met een prijs ónder de Europese Aanbestedingsgrens. Inschrijving in de cartotheek staat open voor iedereen die een stedebouwkundige opdracht wil uitvoeren. De cartotheek biedt de mogelijkheid kandidaten voor een opdracht te selecteren. Daartoe zijn allerlei relevante gegevens opgenomen.


U kunt op basis van kwantitatieve gegevens en/of op basis van kwalitatieve gegevens een keuze maken uit de deelnemers. 
Onder kwantitatieve gegevens verstaan wij bureaugegevens als grootte, plaats, ervaring, samenstelling etc.
Onder kwalitatieve gegevens verstaan wij de ontwerpkwaliteit die in deze cartotheek wordt weergegeven aan de hand van gerealiseerde werken en inspiratiebronnen.

Door op de naam van een deelnemer te klikken verschijnt alle opgenomen informatie.

info2.jpg

info3.jpg

info2.jpgEen opdrachtgever kan op allerlei manieren een selectieproces vormgeven. De Stichting voor Stedebouw adviseert de volgende methodiek in vier stappen.

 1. Maak voor uw opgave een onderscheid tussen een integraal plan en een deelplan/deelstudie.

  
a. Een integraal plan is gericht op uitvoering. Een integraal plan is pas afgerond nadat alle belangen en facetten zijn afgewogen en zijn weergegeven in het plan. Pas gaande de ontwikkeling van een integraal plan zal de plangrens, het programma (na afweging van kosten én opbrengsten), de maatschappelijke/bestuurlijke haalbaarheid en de volgorde/planning duidelijk worden. Hierin (vaste plangrens, programma, kosten en planning) onderscheidt stedenbouw zich van architectuur en landschapsarchitectuur. Een belangrijk vraagstuk bij een integraal plan is hoe vaag en hoe concreet het uiteindelijke plan genoteerd mag en kan worden. Flexibiliteit is gewenst, maar maatschappelijke, politieke en andere belangen noodzaken soms tot harde uitspraken en scherpe notatie in plannen. Welke deze uitgesproken belangen zullen zijn is niet van te voren te voorspellen.

  
b. Voor deelplannen en facetplannen is een concrete vraag te formuleren. Het zijn onderdelen van integrale planvorming.

  
c. Deelstudies en deelonderzoeken zullen ook een concrete vraag hebben. Ze kunnen voorbereidend zijn aan integrale plannen, maar ze kunnen ook een zelfstandige betekenis hebben. 
Deelstudies en deelonderzoeken zijn onderdeel van het ontwerpende onderzoek en hebben een bepaalde invalshoek. Vanuit meerdere invalshoeken kan een bijdrage geleverd worden aan een integraal plan.

 2. Laat een selectiecommissie aan de hand van een aantal criteria een beperkt aantal, bijvoorbeeld drie gegadigden kiezen op basis van de gegevens van deze cartotheek. De cartotheek biedt voldoende relevante bureaugegevens, referentieprojecten en inspiratiebronnen. Geen enkele opgave is dezelfde. Projectspecifieke of projectrelevante informatie kan in een latere fase, het liefst in een gesprek, vernomen worden.


 3. Nodig de geselecteerde kandidaten uit voor een gesprek. Voor de uiteindelijke keuze is de kwaliteit van de opdrachtnemer en "de klik" tussen opdrachtgever en opdrachtnemer belangrijk. Om dat te onderzoeken is een gesprek met de kandidaten over de referentieprojecten en inspiratiebronnen die zij in deze cartotheek presenteren het meest efficiënt en effectief. Door te spreken over de referentieprojecten en inspiratiebronnen zal de visie van de kandidaat en zijn/haar manier van aanpakken duidelijk worden, zonder dat de kandidaten meteen al voorbarige en diepgaande uitspraken hoeven te doen over de concrete opgave (proportioneel). In het gesprek kan de opdrachtgever onderzoeken of de kandidaat de vraag goed begrepen heeft en of de weg naar het antwoord zal passen bij de (project)organisatie.
 4. Vraag voor een duidelijk afgebakende opgave van een deelplan of deelstudie de kandidaat voor, tijdens of na het gesprek een prijs plus een planning van het werk te geven. 
Ga voor een opgave voor een integraal plan, hoe abstract of concreet genoteerd dan ook, uit van een Raamovereenkomst. Per (vervolg)fase kan aan de hand van een prijsopgave een volgend stap gezet worden. Het geheel blijft daardoor beheersbaar in prijs en kosten terwijl continuïteit verzekerd is. Bij aanbesteding van een Raamovereenkomst is van belang of de waarde van de opdracht inclusief de te verwachten vervolgfasen de Europese drempelwaarde overschrijdt.

Om ook een selectieproces bij niet-Europese aanbesteding te laten voldoen aan de beginselen van gelijke behandeling, objectiviteit en transparantie zijn aan deze cartotheek de volgende voorwaarden verbonden.A. De cartotheek staat open voor iedereen die stedebouwkundige opdrachten wil uitvoeren. Het bestaan van deze cartotheek is breed in de vakwereld bekend gemaakt. De gegevens in de cartotheek zijn geleverd volgens een voor iedereen gelijk format.

De inschrijvers kunnen alleen in deze cartotheek zijn opgenomen nadat zij het onderstaande hebben verklaard:B. 
De inschrijver kan bij een eventuele selectie verklaren dat de inschrijver niet een onderneming/persoon is:

 1. die in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord verkeert, dan wel de werkzaamheden gestaakt heeft
 2. wiens faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening, surseance van betaling of akkoord aanhangig is gemaakt
 3. die in kracht van gewijsde veroordeeld is voor een delict dat de beroepsmoraliteit in gedrang brengt
 4. die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan
 5. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van sociale verzekeringsbijdragen
 6. die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan te aanzien van de belastingen en 

 7. die zich niet in ernstige mate schuldig gemaakt heeft aan valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen. 
Tevens verklaart de inschrijver:
  1. 
bij selectie een bewijs van inschrijving in het Handelsregister te kunnen overleggen
  2. bij selectie de op de website vermelde bedrijfsgegevens te kunnen bevestigen met een accountantsverklaring en
  3. bij aanvaarding van een opdracht een bewijs van beroepsaansprakelijkheidsverzekering te kunnen overleggen indien de opdrachtgever dit wenst.
Een ZZP‘er-eenmanszaak verklaart bij selectie een VAR-verklaring te kunnen overleggen.

C. 
De inschrijvers hebben verklaard hun gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

D. 
De gegevens zijn maximaal 12 maanden oud. De inschrijvers dienen elk jaar hun inschrijving te bevestigen. Indien dit niet gedaan is wordt de inschrijving automatisch uit de cartotheek verwijderd.